logo

Welkom bij het Bewonersplatform Naarden Vesting

Op 31 maart 2014 hebben de Gemeente Naarden en het op 7 maart jl. opgerichte Bewonersplatform een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Met het Bewonersplatform Naarden Vesting komt het totale aantal Naardense platforms op vijf. Samen met de Gemeente werken wij aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarbij kan het gaan om heel uiteenlopende onderwerpen, variërend van de inrichting van het groen en speelplaatsen tot verkeersveiligheid en het tegengaan van vandalisme. Het platform is voor de Gemeente als het ware de ogen en oren die signaleren wat er speelt in de directe leefomgeving.

Als platform hebben we een aantal doelen geformuleerd:

  • Stimuleren van bewoners van de Vesting om betrokken te raken bij verbeteringen van de leefbaarheid van de Vesting, in de ruimste zin van het woord leefbaarheid.
  • Streven om de mening van alle bewoners van de Vesting kenbaar te maken.
  • Streven naar een maximale transparantie en openheid van bestuur.
  • Ondersteunen van de Gemeente, door het kenbaar maken van meningen van alle bewoners, gevraagd en ongevraagd.

Het Bewonersplatform heeft in 2016 ca 200 leden. 

Volg het nieuws middels de nieuwsberichten en politieberichten.